Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

Xem thêm: Chính sách bảo mật các dòng sản phẩm theo thương hiệu.

Iotsmartlife.vn mong muốn mang lại những thiết bị công nghệ cao giúp căn nhà của bạn trở nên thông minh hơn. Bên cạnh đó iotsmartlife.vn mong muốn mang lại một tiện ích mua hàng trực tuyến tin cậy, tiết kiệm và thấu hiểu đến với người tiêu dùng. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn cũng như để bạn nắm quyền kiểm soát.

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng khi khách hàng mua sắm tại sàn giao dịch thương mại điện tử iotsmartlife.vn. Bằng cách đăng ký hoặc sử dụng các dịch vụ/Trang web, hoặc bằng cách nhấp vào nút “Đăng ký” hoặc “mua hàng”, bạn:

Đồng ý để iotsmartlife.vn và/hoặc các công ty thuộc nhóm của iotsmartlife.vn thu thập, sử dụng, tiết  lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích vận chuyển;

Nếu Chúng tôi thay đổi Chính Sách Bảo Mật, Chúng tôi sẽ cập nhật thay đổi hoặc sửa đổi đó trên Trang web của Chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi Chính Sách Bảo Mật này vào bất cứ lúc nào.

1. Sự chấp thuận

Bằng cách sử dụng/mua sắm tại trang thương mại điện tử iotsmarthome.vn bạn đồng ý thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính Sách này. NẾU KHÁCH HÀNG KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY, SẼ KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HOẶC TRUY CẬP WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI.

2. Mục đích thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân nhằm phục vụ cho một số mục đích như sau: 

 • Để xem xét và/hoặc xử lý yêu cầu/giao dịch của khách hàng với Chúng tôi; 
 • Để quản lý, vận hành, cung cấp và/hoặc quản trị việc sử dụng và/hoặc truy cập vào Dịch Vụ hay Trang web của Chúng tôi, cũng như tài khoản Người Dùng của khách hàng và mối quan hệ với Chúng tôi; 
 • Để quản lý, vận hành và cung cấp cho khách hàng cũng như tạo điều kiện cho việc cung cấp các Dịch Vụ của Chúng tôi, bao gồm ghi nhớ sở thích của khách hàng;
 • Cải thiện trải nghiệm của khách hàng khi sử dụng Dịch Vụ bằng cách hiển thị nội dung theo mong muốn và sở thích của khách hàng, cung cấp một phương pháp nhanh hơn để khách hàng có thể truy cập vào tài khoản và gửi thông tin cho Chúng tôi, cho phép Chúng tôi liên lạc với khách hàng nếu cần thiết;
 • Để tiếp nhận, xử lý, thương lượng hoặc hoàn thành một giao dịch và/hoặc để đáp ứng yêu cầu của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ nhất định và thông báo cho khách hàng về những vấn đề dịch vụ và các hoạt động bất thường của tài khoản; 
 • Để thực thi Điều khoản Dịch vụ của Chúng tôi hoặc bất kỳ thỏa thuận cấp phép Người Dùng cuối nào được áp dụng;
 • Để bảo vệ an toàn cá nhân, các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác;
 • Để xác định hoặc thẩm tra;
 • Để duy trì và quản trị bất kỳ bản cập nhật phần mềm và/hoặc các bản cập nhật khác có thể hỗ trợ được yêu cầu theo thời gian để đảm bảo Dịch vụ của Chúng tôi vận hành trơn tru;
 • Xử lý hoặc tiến hành dịch vụ chăm sóc khách hàng, cung cấp các hướng dẫn cho khách hàng, tiếp nhận hoặc phản hồi bất cứ yêu cầu nào được đưa ra bởi (hoặc có ý định được đưa ra bởi) khách hàng; 
 • Để liên hệ với khách hàng qua điện thoại, tin nhắn và/hoặc fax, thư điện tử và/hoặc thư bưu chính, hoặc các phương tiện khác để duy trì mối liên hệ của khách hàng với Dịch vụ của Chúng tôi. Khách hàng hiểu và thừa nhận rằng khi Chúng tôi liên hệ với khách hàng qua thư từ bưu chính, một số thông tin cá nhân của khách hàng như họ tên, địa chỉ nhận sẽ được tiết lộ trên bao bì thư.
 • Để thông báo cho khách hàng khi tài khoản khác đã gửi cho khách hàng một tin nhắn hoặc đăng một bình luận cho khách hàng trên web;
 • Để tiến hành nghiên cứu, phân tích và phát triển Dịch Vụ (bao gồm phân tích dữ liệu, làm khảo sát, xây dựng và/hoặc phát triển sản phẩm và dịch vụ), để phân tích hành vi Người Dùng nhằm Mục Đích cải thiện Dịch Vụ hoặc sản phẩm của Chúng tôi và/hoặc để cải thiện trải nghiệm của Người Dùng;
 • Để cho phép quảng cáo, kiểm toán và các cuộc khảo sát khác nhằm xác định quy mô và thành phần đối tượng mục tiêu của khách hàng, và hiểu sở thích của họ với các Dịch vụ của  iotsmartlife.vn;
 • Dành cho Mục Đích tiếp thị, Chúng tôi sẽ gửi thông tin cho khách hàng theo các phương tiện liên lạc khác nhau như thư bưu chính, thư điện tử, dịch vụ dựa trên vị trí, thông tin khuyến mại và các tài liệu liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ (bao gồm cả các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của các bên thứ ba mà  iotsmartlife.vn cộng tác hay làm việc với) mà  iotsmartlife.vn (và/hoặc các chi nhánh trực thuộc hoặc tổ chức liên quan) đang bán, tiếp thị hay quảng bá, cho dù sản phẩm hay dịch vụ đó đang tồn tại hoặc sẽ được tạo ra trong tương lai. Chúng tôi sẽ không gửi tiếp thị hoặc các thông tin khuyến mại cho khách hàng qua cuộc gọi, tin nhắn SMS/MMS hoặc fax, trừ khi điều đó không vi phạm các qui định pháp luật hoặc trước đó Chúng tôi đã nhận được sự đồng ý một cách rõ ràng từ phía khách hàng; 
 • Để sử dụng vào các vụ việc tố tụng hoặc để tuân thủ hoặc đáp ứng qui định pháp luật hoặc thực hiện theo yêu cầu của chính quyền hoặc quy định của bất kỳ cơ quan thẩm quyền có liên quan, trong đó có bao gồm việc công bố thông tin theo yêu cầu của pháp luật mà  iotsmartlife.vn hoặc chi nhánh, công ty có liên quan với  iotsmartlife.vn cam kết ràng buộc;
 • Để thu thập số liệu thống kê và nghiên cứu báo cáo nội bộ theo luật định và/hoặc yêu cầu lưu giữ hồ sơ;
 • Để thực hiện các hoạt động sàng lọc nội dung (bao gồm kiểm tra lý lịch Người Dùng) theo quy định của pháp luật và quy định của  iotsmartlife.vn;
 • Để kiểm toán Dịch Vụ hoặc hoạt động kinh doanh của  iotsmartlife.vn;
 • Để ngăn ngừa hoặc điều tra mọi gian lận, hoạt động trái pháp luật, thiếu sót hay hành vi sai trái, cho dù có liên quan đến việc khách hàng sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi hoặc bất kỳ vấn đề nào khác phát sinh từ mối liên hệ của khách hàng với Chúng tôi, dù có hoặc không có bất kỳ nghi ngờ nào về các hành vi nói trên;
 • Để lưu trữ, sao lưu, khôi phục (dù là để khắc phục vấn đề hoặc không) dữ liệu cá nhân của khách hàng, cho dù trong hay ngoài nước sở tại;
 • Để xử lý hoặc để thuận tiện cho các giao dịch liên quan đến tài sản kinh doanh mà  iotsmartlife.vn là một bên tham gia hoặc có liên quan đến chi nhánh trực thuộc hoặc tổ chức có liên quan với tư cách là bên tham gia hoặc liên quan đến  iotsmartlife.vn và/hoặc một hoặc nhiều chi nhánh/tổ chức liên quan của  iotsmartlife.vn với tư cách là các bên tham gia và có thể sẽ có thêm một bên tham gia là một tổ chức thứ ba. “Giao dịch tài sản kinh doanh” được hiểu là các giao dịch mua bán, cho thuê, sáp nhập, hợp nhất hoặc mua lại một tổ chức/một phần của một tổ chức hoặc bất cứ tài sản nào của tổ chức đó;
 • Bất kỳ Mục Đích nào khác mà Chúng tôi thông báo cho khách hàng tại thời điểm yêu cầu có sự đồng thuận của khách hàng.

3. Phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi:

 • Bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi.
 • Đó là các thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi được thực hiện chủ yếu trên sàn giao dịch thương mại điện tử iotsmartlife.vn bao gồm: họ tên, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, địa chỉ, thông tin đăng nhập tài khoản bao gồm thông tin bất kỳ cần thiết để thiết lập tài khoản. Ví dụ như tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, ID/địa chỉ đăng nhập và câu hỏi/trả lời an ninh.
 • Bạn tương tác với chúng tôi.
 • Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin khi bạn tương tác trên sàn giao dịch thương mại điện tử iotsmartlife.vn
 • Từ những nguồn hợp pháp khác.
 • Chúng tôi có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ các nguồn hợp pháp khác.

4. Thời gian lưu trữ 

Chúng tôi  iotsmartlife.vn sẽ lưu trữ thông tin khách hàng cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ. Trong mọi trường hợp iotsmartlife.vn cam kết dữ liệu khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi.

 • Không chia sẻ thông tin khách hàng

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ ai ngoại trừ một số trường hợp sau:

 • Chúng tôi cung cấp các thông tin của bạn cho bên thứ ba là đối tác giao hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.
 • Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến sàn giao dịch thương mại điện tử  iotsmartlife.vn và khi đó bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân.
 • Các chương trình có tính liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài cho các mục đích được nêu tại Mục 2 và luôn áp dụng các yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân.
 • Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.
 • Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.

5. An toàn dữ liệu

Chúng tôi luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an toàn, bao gồm:

 • Bảo đảm an toàn trong môi trường vận hành: chúng tôi lưu trữ không tin cá nhân khách hàng trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có nhân viên, đại diện và nhà cung cấp dịch vụ có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết. 
 • Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn ngành, pháp luật trong việc bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
 • Các thông tin thanh toán: được bảo mật theo tiêu chuẩn ngành.

6. Quyền của khách hàng

Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào. Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.

7. Đơn vị thu thập thông tin

Địa chỉ: 102 Harmona, Khu Verosa Park, P. Phú Hữu, TP.Thủ Đức.

Mail: iotsmartlife.vn@gmail.com 

Số điện thoại: 0901 969 859

8. Hiệu lực

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này có hiệu lực từ ngày 08/11/2022